Välkommen

Till oss kan du vända dig som första instans om du behöver hjälp med dina djur. Smådjur tar vi emot hemma på gården i Övra Söderby i en liten, men funktionell lokal. I närområdet gör vi även hembesök. Exempel på profylaktiska åtgärder vi utför är vaccinering, kastrering, besiktning och munsanering. Medicinska fall omfattar bl.a. feber, diarré, klåda, avmagring och ökad törst. Vi utför även enklare kirurgiska ingrepp som att åtgärda sår- och bitskador samt att ta bort sporrar och mindre knölar. Mer vårdkrävande fall remitterar vi till lämplig klinik/djursjukhus och det helst redan på telefon. Vid avlivning kan vi även erbjuda separat kremering.

Häst, nöt och får åker vi givetvis hem till om du behöver vaccinering, tandraspning, besiktning, kastrering, avhorning eller utredning/provtagning. Akuta åtgärder vid exempelvis förlossning, liggande tackor och sårskador försöker vi också hinna med.

Som en service ute på landsbygden har vi möjlighet att dela ut antibiotika och smärtstillande vid behov så att du hinner åka till apoteket. Även ett litet sortiment av handelsvaror saluför vi.